Verkoopswaarde

De verkoopswaarden zijn geografisch voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillend.

Vlaanderen

Maximale verkoopwaarde van een sociale ("bescheiden") woning in Vlaanderen wordt jaarlijks aangepast.

De verkoopwaarde van de woning is de door een onafhankelijke schatter geschatte waarde bij vrijwillige verkoop, met inbegrip van de grond, na uitvoering van eventuele verbouwingswerken.

aantal personen ten laste (1) Maximale waarde 2021 Vlab-invest (2)
0 € 249.000 € 274.000
1 € 262.000 € 288.000
2 € 274.000 € 302.000
3 € 287.000 € 315.000
4 € 299.000 € 329.000
5 € 312.000 € 343.000

(1) Worden beschouwd als personen ten laste: kinderen ten laste en/of inwonende ascendenten of gezinsleden met een ernstige handicap

Voorbeeld : gezin met 2 kinderen, één van de ouders is ernstig gehandicapt → 3 personen ten laste → maximale waarde = € 287.000 of € 315..000 naargelang de ligging van de woning

(2) Vlabinvest omvat volgende gemeenten rond de Brusselse rand:

Kaart20Vlab

Brussel

Maximale verkoopwaarde van een sociale ("bescheiden") woning in Brussel kan u best bevragen bij de erkende Kredietmaatschappij.

De verkoopwaarde van de woning is de door een onafhankelijke schatter geschatte waarde bij vrijwillige verkoop, met inbegrip van de grond, na uitvoering van eventuele verbouwingswerken.

Wallonië

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over de verkoopswaarden van het sociaal woonkrediet in Wallonië.

Meer info op de SWCS