GMHK Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet (dochtermaatschappij van HYPOSTART)

GMHK, uw sociaal woonkrediet in Brussel

GMHK is de oudste instelling voor sociale woonkrediet in Brussel die dankzij de waarborg voor de goede afloop toegestaan door het Brussels Gewest, hypothecaire leningen kan aanbieden tegen vaste rentevoeten aan personen die op de privémarkt normaal geen haalbare oplossing zouden vinden.

Sinds 2016 werkt HypoSmart bvba als krediet- en verzekeringsmakelaar nauw samen met SRCL-GMHK SA/NV. HypoStart is een product van HypoSmart om de sociale woonkredieten, hypothecaire kredieten met onroerende bestemming, te promoten bij haar netwerk van makelaars en klanten.

GMHK Gewestelijke Maatschappij voor Huisvestingskrediet (dochtermaatschappij van HYPOSTART)

Bisschoffsheimlaan 33
1000 Brussel

Bezoek website